Downloads

Hieronder staan enkele filmpjes die gedownload kunnen worden naar uw pc.

Deze filmpjes kunnen een presentatie over de verbeteringen van/naar de elektronische overheid ondersteunen.

Bert en Bea burger Dit filmpje toont Bert en Bea burger die een ander huis willen kopen. Zij hebben meerdere vragen bij het aankopen van een nieuwe woning. Het filmpje toont op welke wijze deze vragen beantwoord kunnen worden door de elektronische overheid. Bovendien toont het vormen van pro-actieve dienstverlening van de overheid.

 

Kies bij het opslaan om de extensie .doc te wijzigen in .wmv
De extensie geeft het formaat van het bestand weer. De extensie bestaat uit de drie karakters achter de punt van de bestandsnaam.

DKD-Klantproces In de keten van Werk en Inkomen loopt men voorop voor wat betreft de ketensamenwerking. Bovendien is de wet éénmalige uitvraag van gegevens en meervoudig gebruik in de keten van werk en inkomen sins 1-1-2008 van kracht. Deze film toont de stand van zaken en de toekomstige ontwikkeling rondom het digitaal klantendossier in de keten van werk en inkomen en wat dit betekent voor burgers,bedrijven en de betrokken overheidsinstanties.

 

Kies bij het opslaan om de extensie .doc te wijzigen in .avi
De extensie geeft het formaat van het bestand weer. De extensie bestaat uit de drie karakters achter de punt van de bestandsnaam.